Betalingsvoorwaarden

BEATZONE BETALINGSVOORWAARDEN SEIZOEN 2019/2020
1e halfjaarlijkse periode: 02-09-2019 t/m 26-01-2020 
2e halfjaarlijkse periode: 27-01-2020 t/m 28-06-2020

 
WIJZE VAN BETALING
Wij werken bij BeatZone uitsluitend met Betaling d.m.v. Automatische Incasso. Dit betekent dat u bij inschrijving een doorlopende machtiging ondertekent en akkoord gaat met een volledige of gedeeltelijke afschrijving van de (op deze website vermelde) contributie prijzen. Komend seizoen vindt afschrijving plaats rondom 12-07-2019 (termijn 1) - of bij latere aanmelding in het seizoen in de week na registratie- en rondom 04-01-2020 (termijn 2) - of bij latere aanmelding in het seizoen in de week na registratie
 

Tussentijds opzeggen tijdens een halfjaarlijkse termijn is niet mogelijk tenzij een doktersattest wordt overlegd. Na 2-malig storneren van het contributie bedrag, zal er een factuur worden gestuurd voor de halfjaarlijkse contributie. Betalen in termijnen is dan helaas niet meer mogelijk. Er zal in dit geval op de factuur €10,- aan administratiekosten doorberekend worden. Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan! Wanneer een leerling ouder is dan 21 jaar dient BeatZone 21% btw in rekening te brengen bovenop het vermelde lesgeld middels factuur.
 

ALGEMEEN
De studio is gesloten tijdens de reguliere schoolvakanties, erkende feestdagen en studie-dagen. Deze vrije dagen zijn terug te vinden op onze website onder “vakanties en vrije dagen”. Gedurende deze dagen/weken is de BeatZone studio gesloten en vinden er geen lessen plaats, tenzij anders gecommuniceerd. Deze vakanties en vrije dagen zijn doorberekend in het contributiebedrag en zullen dus niet ingehaald worden. Als er lessen door toedoen van BeatZone niet door kunnen gaan, zal er altijd een inhaaldag of een passende alternatieve oplossing worden gezocht.
 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap kan per mail naar adres: beatzonemusic@gmail.com. Een opzegging is pas definitief wanneer er per mail een akkoord als reactie is gegeven op de afmelding. Opzegging kan 2 maal per seizoen, te weten telkens een maand voor aanvang van de nieuwe seizoenstermijn. 
In dit geval voor 07-07-2019 en voor 04-01-2020. 

De opzegging dient uiterlijk voor laatstgenoemde data door ons te zijn ontvangen en bevestigd. Bij te late opzegging of geen opzegging wordt de contributie voor de volgende halfjaarlijkse periode afgeschreven volgens afspraak. Het niet verschijnen op de lessen geldt niet als opzegging!


VOORWAARDEN INSCHRIJVING
- Wij berekenen geen inschrijfgeld.
- Leerlingen dienen zich te houden aan de ‘huisregels’ van de studio, gecommuniceerd door de docenten en te vinden in studio BeatZone.
- BeatZone is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en voorwerpen die toebehoren aan de leerling. We verzamelen gevonden voorwerpen en doneren deze 1x per kwartaal aan het goede doel.
- Met je inschrijving geef je aan dat bovenstaande voorwaarden zijn gelezen en begrepen en dat er akkoord wordt gegaan met de door ons gestelde termijnbetalingen en opzeggingsvoorwaarden.


FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Financiele_ondersteuning_van_jongeren_cultuurfonds.jpg
Financiele_ondersteuning_van_jeugd_sportfonds.jpg

Uw kind wil graag bij ons op les, maar u kunt dit niet betalen? Geen zorgen! Er kan een aanvraag ingediend worden bij het JCS en/of JSF. Er is een speciale tegemoetkoming voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben voor het voldoen van het lesgeld. Klik op bovenstaande organisaties voor meer informatie. 

WhatsApp support Chat met ons!