Prijzen

Geen inschrijfkosten, Kortingen tot wel 10%

1e halfjaarlijkse periode: 11-09-2017 t/m 04-02-2018
2e halfjaarlijkse periode: 05-02-2018 t/m 08-07-2018

Betalingen

Wij werken bij BeatZone uitsluitend met Betaling d.m.v. Automatische Incasso. Dit betekent dat u bij inschrijving een doorlopende machtiging ondertekent en akkoord gaat met een volledige of gedeeltelijke afschrijving van de hier bovengenoemde contributie prijzen. Wij geven bij inschrijving de optie om de halfjaarlijkse contributie doorlopend in 1 of 2 termijnen af te laten schrijven. 

De termijnafschrijvingen worden telkens een week vooraf aangekondigd. 
De 2 termijnafschrijvingen voor seizoen 2017/2018 zullen plaatsvinden op/vanaf 01-09-2017 en 29-01-2018.

Opzegging tijdens een halfjaarlijkse termijn is niet mogelijk tenzij een doktersverklaring wordt afgegeven. Na 2-malig storneren van het contributie bedrag, zal er een factuur worden gestuurd voor de halfjaarlijkse contributie. Betalen in termijnen is dan helaas niet meer mogelijk. Er zal in dit geval op de factuur €5,- aan administratiekosten doorberekend worden. Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan!

Korting

- FAMILIE-KORTING

Voor ieder 2e, 3e en/of 4e familielid berekenen wij 10% korting op de half jaarlijkse contributie.

- TEGEMOETKOMING GEMEENTE AMSTERDAM

Mocht je financiele situatie thuis niet toereikend zijn, dan kunnen wij helpen met een aanvraag bij het Jeugd Sport Fonds (JSF) of Jeugd Cultuur Fonds (JCF). Vraag hiernaar bij een van onze medewerkers en/of vermeldt het bij je inschrijving.

De kortingen zijn niet in combinatie met elkaar of met andere acties te gebruiken. Er geldt een maximale korting van 10% per leerling per seizoenscontributie.